FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metotrexat medac

Medac

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX03
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-09-23: Viktig säkerhetsinformation
Rekommendationer för att undvika potentiellt dödliga doseringsfel vid användning av metotrexat för inflammatoriska sjukdomar

Fass-text

Fass-text saknas.