FASS logotyp
Kontakt

Gemcitabine Accord

Accord Healthcare AB

Pulver till infusionsvätska, lösning 200 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej) (vit till gulvit kaka eller pulver. Den rekonstituerade lösningen är klar och varierar från färglös till svagt halmgul.)

Cytostatikum, pyrimidinanalog

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.