Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vimpat

UCB Nordic

Filmdragerad tablett 50 mg
(rosa-aktiga ovala, ca 10,4 mm x 4,9 mm, präglade med ’SP’ på ena sidan och ’50’ på den andra)

Antiepileptika, övriga antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX18
Läkemedel från UCB Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Lakosamid

Miljörisk: Användning av lakosamid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Lakosamid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Lakosamid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.03 µg/l


Where:
A = 172.2862 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106 
V (l/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Algae (Scenedesmus subspicatus):

Acute toxcity

EC50 72 h (growth inhibition) > 100 000 µg/l

EC50 72 h (biomass) > 100 000 µg/l

(Protocol: OECD 201)

(Ref II)


Chronic toxicity

NOEC > 100 000 µg/l

(Protocol: OECD 201)

(Ref II)


Crustacean (Daphnia magna):

NOEC 21 days (reduction in reproduction) > 32 000 µg/l

(Protocol: OECD 211)

(Ref II)


Fish (Danio rerio):

NOEC 35 days (lethality) ≥ 10 000 µg/l

(Protocol: OECD 210)

(Ref II)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 1 000 µg/l


(The PNEC (μg/l) = 10 000/10 using results from the most sensitive chronic toxicity endpoint and an assessment factor of 10 ("reduced to 10 for three long-term results from at least three species representing three trophic levels" [Ref I, Table R.10-4]). The most sensitive species was the fish, Danio rerio for which the NOEC used was 10 000 μg/l.)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.03 /1 000= 0.00003, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of lacosamide has been considered to result in insignificant environmental risk”


Degradation

Biotic degradation


Ready degradability: Lacosamide showed 3-4 % degradation in 28 days (protocol: OECD 301) (Ref II)


Lacosamide did not pass the ready degradation test and since there is no information available on grade of mineralisation the phrase: ”lacosamide is potentially persistent.” should be used.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient

 Log Pow = 0.25  at pH 7 (Protocol: OECD 107) (Ref II)


Justification for chosen bioaccumulation phrase: 

Since log Pow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (Metabolism)

Lacosamide is to 95 % excreted in urine to 40 % as unchanged drug, 30 % as inactive metabolite and 20 % as uncharacterized metabolite. The inactive metabolite has no pharmacological activity. (Ref II)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment, version 3.0 Feb 2016.

  2. Vimpat environmental assessment, FDA application number: NDA 22-253 and 22-254. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2008/022253s000_022254s000_EA.pdf