Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluconazol Villerton

Mylan Hospital

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(klar, färglös)

Antimykotika

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Mylan Hospital omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Flukonazol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Flukonazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.033 µg/l


Where:

A = 219.049 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicity study results are available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

The PEC/PNEC ratio can not be calculated due to missing data which justifies the phrase: "Risk of environmental impact of flucanozole cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

There is no degradation data available, hence justifying the degradation phrase: "The potential for persistence of fluconazole cannot be excluded due to lack of data".


Bioaccumulation

Partition coefficient:

Log Kow= 0.25 at neutral pH (estimated data) (Ref II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, fluconazole has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

In normal volunteers, fluconazole is cleared primarily by renal excretion, with approximately 80% of the administered dose appearing in the urine as unchanged drug. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Source DrugBank, Human Metabolome Database (HMDB), US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.12. Nov 30, 2004. Available from, as of Dec 19, 2005: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm

  3. DrugBank, available at http://www.drugbank.ca/drugs/DB00196