FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fucidin

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Salva 2 %
Avregistreringsdatum: 2012-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: D06AX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.