FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Valtrex

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2010-01-31 (Tillhandahålls ej)

Bortse från markeringar för morgon och kväll på främmande språk. Gäller de storlekar där blisterkartan med 10 tabletter används: 10 och 40 tabletter samt en variant av 30 och 90 tabletter (till dessa används även blisterkartor med 6 tabletter).

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: J05AB11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.