FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pergoveris

Merck

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 IE/75 IE
(vit, frystorkad kaka och klar, färglös vätska)

Kombination av rekombinant humant follikelstimulerande hormon och rekombinant humant luteiniserande hormon

ATC-kod: G03GA30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Merck omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Follitropin alfa

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Lutropin alfa

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.