Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Stocrin®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Filmdragerad tablett 50 mg
(Gul, rund, märkt med "113" på ena sidan)

Virushämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AG03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Efavirenz

Miljörisk: Användning av efavirenz har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Efavirenz är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Efavirenz har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.05 μg/L


Where:

A = 312 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA 4.01) (Ref. II):

EC50 12 day (growth rate) > 0.026 mg/L

NOEC 12 day (growth rate) = 0.026 mg/L

No effects seen up to highest concentration tested


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) =1.1 mg/L (FDA 4.08) (Ref. III)


Chronic toxicity

NOEC 21 day (survival) = 0.16 mg/L (OECD 211) (Ref. IV)


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC 33 day (growth) = 0.07 mg/L (OECD 210) (Ref. V)


Fish, bluegill sunfish (Lepomis macrochirus):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) = 0.85 mg/L (FDA 4.11) (Ref.VI)


PNEC = 2.6 µg/L (0.026 mg/L / 10) based on the chronic NOEC for the algae and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.05/2.6 = 0.02, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of efavirenz has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation


Biotic degradation

Biodegradation Simulation Screening

Test results showed 12% biodegradation to CO2 by Day 28 (FDA 3.11) (Ref. VII)


Abiotic degradation


Photolysis:

Test results indicate 85% photo-degradation over 16 days (EPA 795.70) (Ref. VIII)


Justification of chosen degradation phrase:

Efavirenz is degradable in biological systems and via photolysis, however the criteria for classification as degradable was not met. The phrase “Efavirenz is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Bioconcentration Factor

Measured BCF values were 439 for low concentration (0.9 µg/L) and 454 for high concentration (9 µg/L) (OECD 305). (Ref. IX)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since measured BCF < 500, the substance has low potential for bioaccumulation


References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Springborn Laboratories, Inc. 1997. "DMP 266 - Toxicity to the Freshwater Green Alga," Report No. 97-4-6954, Wareham, MA, 02 October 1997.


 3. Springborn Laboratories, Inc. 1997. "DMP 266 - Acute Toxicity to Daphnids (Daphnia magna) Under Static Conditions," Report No. 97-3-6906, Wareham, MA, 02 October 1997.


 4. Springborn Smithers Laboratories, Inc. 2007. "Efavirenz (DMP 266) - Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Flea, Daphnia magna, Under Static-Renewal Conditions," Study No. 12534.6301, Wareham, MA, 09 March 2007.


 5. Springborn Smithers Laboratories, Inc. 2007. "Efavirenz (DMP 266) - Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead minnow (Pimephales promelas), Following OECD Guideling #210," Study No. 12534.6302, Wareham, MA, 08 February 2007.


 6. Springborn Laboratories, Inc. 1997. "DMP 266 - Acute Toxicity to Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) Under Static-Renewal Conditions," Report No. 97-3-6907, Wareham, MA, 02 October 1997.


 7. Springborn Laboratories, Inc. 1997. "DMP 266 - Determination of Aerobic Biodegradation in Water," Report No. 97-4-6937, Wareham, MA, 15 September 1997.


 8. Springborn Laboratories, Inc. 1997. "DMP 266 - Indirect Photolysis Screening Test with Synthetic Humic Water Following EPA/TSCA, 40 CFR Ch. 1, 795.70," Report No. 97-6-7017, Wareham, MA, 25 August 1997.


 9. Springborn Smithers Laboratories, Inc. 2008. "Efavirenz (DMP 266) - Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus), Following OECD Guideline 305," Study No. 12534.6306, Wareha

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av