Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Miniderm

ACO Hud Nordic AB

Kutan emulsion 20 %
(Vit kutan emulsion (lotion))

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-22.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, se Innehåll.

Dosering

Emulsionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Miniderm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Miniderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Miniderm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande emulsion med 19 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.

Farmakokinetik

Inga formella farmakokinetiska studier utförda.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller 200 mg glycerol.

Hjälpämnen: Hydrogenerad rapsolja, medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, dimetikon, glycerolmonostearat 40-55, dokosanol, cetylfosfat, xantangummi, metylparahydroxibensoat (E 218), etylparahydroxibensoat (E 214), natriumcitrat, natriumhydroxid, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 20 % Vit kutan emulsion (lotion)
350 gram burk, receptfri, 156:45, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
700 gram burk, receptfri, 269:64, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av