FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vepesid

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Kapsel, mjuk 100 mg
Avregistreringsdatum: 2008-08-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Vepesid och Vepesid 100.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.