Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EXJADE®

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Dispergerbar tablett 250 mg
(Benvit, rund, platt tablett med fasade kanter och märkta (NVR på ena sidan och J 250 på den andra))

Medel vid järnförgiftning

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AC03
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Deferasirox

Miljörisk: Användning av deferasirox har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Deferasirox är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Deferasirox har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * 56.0385 kg * 100

PEC = 0.0084 μg/L

Where:

A = 56.0385 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (NOTOX Project 261192):

EC50 72 h (growth rate) = 0.32 mg/L

NOEC 72 h (growth rate) = 0.053 mg/L


Crustacean (Daphnia magna, waterflea):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilisation) = 46.0 mg/L (ISO6341) (NOTOX Project 261247)


Fish (Cyprinus carpio, carp):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) = 56.0 mg/L (OECD 203) (NOTOX Project 424171)


Other ecotoxicity data:

Bacterial Respiration Inhibition:

IC20 3 h = 183.0 mg/L

IC50 3 h > 1000.0 mg/L (activated sludge respiration inhibition, OECD209) (Novartis Services AG Report No. G 547 05)


PNEC Derivation:

PNEC = 320.0 ng/L (justification of chosen assessment factor (AF))

PNEC (μg/L) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used if acute toxicity studies from three trophic levels is available. EC50 for green algae growth inhibition has been used for this calculation since it is the most sensitive endpoint of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 8.4 ng / 320.0 ng/L = 0.02625, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of deferasirox has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (92/69EC (L383) C.4-D) (Novartis Services AG Report No. G 547 06)


Justification of chosen degradation phrase:

Deferasirox does not pass the criteria for ready biodegradation. The phrase “Deferasirox is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log D (pH 6.8) = 1.68 (experimentally determined, n-octanol/phosphate buffer 0.05 M, pH 6.8, 37.0°C, method unknown). (TRD/Global regulatory CMC Report No: 3753852_ 23S_ M_ 840_ 1, 15.11.04)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log D at an environmentally relevant pH is < 4, deferasirox has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Deferasirox and its metabolites are primarily excreted in the faeces (84% of the dose). Renal excretion of deferasirox and its metabolites is minimal (8% of the dose). The mean elimination half-life ranged from 8 to 16 hours.

PBT/vPvB assessment

Based on the available information, deferasirox does not fulfil the screening criteria for a bioaccumulative substance and can therefore not be considered a potential PBT substance.


References


  • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  • NOTOX Project 261192. Fresh water algal growth inhibition test with ICL670/DS. Final report: 15 October 1999.

  • NOTOX Project 261247. Acute toxicity study in Daphnia magna with ICL670/DS (static). Final report: 12 August 1999.

  • NOTOX Project 424171. 96-hour acute toxicity study in carp with ICL670-NXB (static). Final report: 20 December 2004.

  • Novartis Services AG Report No. G 547 05. Bacteria toxicity of CGP 72670 (Activated sludge respiration inhibition test). Final report: 20 October 1998.

  • Novartis Services AG Report No. G 547 06. Ready biodegradability of CGP 72670. Final report: 16 October 1998.

  • TRD/Global regulatory CMC Report No: 3753852_ 23S_ M_ 840_ 1, 15.11.04.