FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Desferin

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: V03AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.