FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lorista

Krka d.d., Novo mesto

Filmdragerad tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2009-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C09CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.