Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ceftriaxon Villerton

Mylan Hospital

Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g
(Tillhandahålls ej) (vitt till benvitt, kristallint)

Cefalosporiner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD04
Läkemedel från Mylan Hospital omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ceftriaxon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ceftriaxon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ceftriaxon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Ceftriaxon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0132 µg/L


Where:
A = 88.3227 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from Quintiles IMS)
R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106 
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

Ecotoxicological studies 

There is no ecotoxicity data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio) 

There is no data available to calculate a PEC/PNEC ratio, hence justifies the phrase: "Risk of environmental impact of ceftriaxone cannot be excluded, since no ecotoxicity data is available." 


Degradation 

There is no data available justifying the phrase: "The potential for persistence of ceftriaxone cannot be excluded due to lack of data." 


Bioaccumulation 

Partition coefficient: 

Log P = -1.8 at neutral pH (predicted by ChemAxon) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase: 

Since log P < 4 at pH 7, ceftriaxone has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism) 

After one dose of ceftriaxone, 33% to 67% was excreted in the urine as unchanged drug and the remainder was secreted in the bile and ultimately found in the feces as pharmacologically inactive metabolites. (Ref III)


References 

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Available at https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. DrugBank, the Human Metabolome Database (HMDB). Available at http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB0015343#physical_properties

  3. DrugBank, available at: https://www.drugbank.ca/drugs/DB01212