FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xolair®

Novartis

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 mg
(benvitt frystorkat pulver)

Medel vid obstruktiva lungsjukdomar, övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: R03DX05
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text


Subventioneras för behandling av patienter med svår, allergisk astma samt för patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte fått tillräcklig effekt av behandling med antihistamin i hög dos och leukotrienantagonist.

Fass-text saknas.