FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

EpiPen jr

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Injektionsvätska, lösning 0,15 mg/dos
Avregistreringsdatum: 2008-08-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA24
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.