Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Procren Depot

AbbVie

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 3,75 mg
(vitt pulver + klar färglös vätska)

Medel mot tumörer, endokrint verksamt

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AE02
Läkemedel från AbbVie omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2020-07-31: Viktig säkerhetsinformation
Leuprorelininnehållande depotläkemedel: anvisningar om beredning och administrering måste följas strikt för att minska risken för hanteringsfel som kan leda till bristande effekt
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Leuprorelin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att leuprorelin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Leuprorelin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (μg/L) = (0.366*109*(100-0))/(365*9*106*200*10*100)

PEC = 0.0000557 μg/L

Where:

A = 0.366 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA). (Ref. 1).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)

(Note: the factor 109 converts the quantity Distressed from kg to mcg).

A = 0.366 kg

R = 0 %

PEC = 0.0000557 μg/L

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of leuprorelin acetate is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 µg/L.

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Risk of environmental impact of leuprorelin acetate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.
Ecotoxicological studies

No ecotoxicity data are available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of leuprorelin acetate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

The potential for persistence of leuprorelin acetate cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = -1.7 at pH 7

The Kd of leuprolide acetate, determined via octanol-water partitioning studies, was found to be 0.022. (Ref. 3)

The Kow of leuprolide acetate was reported to be 0.02 at pH of 7. (Ref. 4)

The partition coefficients (log Kow) for the amino acids that are contained within leuprorelin acetate are all less than 0 (range from –1.05 to –4.20). Therefore, the anticipated log Kow of leuprorelin acetate is approximately 0. Thus, leuprorelin acetate is not likely to bioaccumulate. Additionally, if consumed by aquatic or terrestrial organisms, leuprorelin acetate would likely be broken down similar to any other consumed peptide or protein (supported by the high oral LD50 values observed in mice and rats). Therefore, leuprorelin is not likely to bioaccumulate. (Ref. 5)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.Excretion (metabolism)

Leuprorelin acetate is excreted to less than 5% as parent compound and the pentapeptide metabolite and to unknown% as the remaining metabolites. The pharmacological activity of the metabolites is not known.

Metabolism of leuprorelin acetate leads to formation of smaller peptide occurring as a result of hydrolytic and oxidative processes as indicated by 14C metabolism of leuprorelin in rats and dogs.  It was shown that leuprorelin is metabolized to smaller inactive peptides, a pentapeptide (M-I), tripeptides (M-II and M-III), and a dipeptide (M-IV). The pentapeptide is considered to be the major metabolite. The breakdown products of leuprorelin acetate are also considered to be biologically inactive and not capable of eliciting a gonadotropic response. This is supported by the observation that cleavage of any peptide bond eliminates the biological activity of GnRH.  (Ref. 6) 

Furthermore, following (intramuscular) administration of Procren Depot® 3.75 mg leuprorelin acetate to 3 patients, less than 5% of the dose was recovered as the parent compound and the pentapeptide metabolite in the urine. These results indicate the significant breakdown of leuprorelin acetate that occurs with therapeutic use. Also with oral administration, similar to any peptide or protein, leuprorelin acetate is anticipated to be broken down to peptide fragments or amino acids, thus minimal amounts of the parent drug would be excreted in the urine or feces with oral ingestion. (Ref. 5)


References

I.  IQVIA. 2018. IQVIA / LIF - kg consumption/2017.

2. ECHA. 2016. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.16: Environmental exposure assessment. Version 3.0. February 2016. (https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf/b9f0f406-ff5f-4315-908e-e5f83115d6af).

3. Lu, Mou-Ying; G. N. Subba Rao; and D. Y. Lee. Formulations and method of the percutaneous administration of leuprolide. United States Patent Office, Patent 5,446,025. Filed June 12, 1992. Appl. Number 07/897,680.

4. Adjei, A; S. Rao; J. Garren; G. Menon; M. Vadnere. 1993. Effect of ion-pairing on 1-octanol-water partitioning of peptide drugs. I: The nonapeptide leuprolide acetate. International Journal of Pharmaceutics 90: 141-149.

5. Abbott Laboratories. Environmental Risk Assessment, Lupron® (leuprorelin acetate) 30 mg (6 month), PDS, for Injection. July 13, 2009

6. Abbvie. AbbVie Response to Swedish Agency's Overall Review of leuprorelin. September 12, 2014. November 6, 2014.