FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aclasta®

Sandoz AS

Infusionsvätska, lösning 5 mg
(Klar, färglös lösning)

Läkemedel för behandling av bensjukdomar, bisfosfonater

ATC-kod: M05BA08
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för zoledronsyra (vattenfri) är framtagen av företaget Pfizer för Zoledronat Pfizer, Zoledronic Acid Hospira

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av zoledronsyra (vattenfri) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att zoledronsyra (vattenfri) är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att zoledronsyra (vattenfri) kan bioackumuleras, då data saknas.