FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xyrem

UCB Nordic

Oral lösning 500 mg/ml
(klar eller något opaliserande)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Sömnmodifierande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N07XX04
Läkemedel från UCB Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Natriumoxibat

Miljörisk: Användning av natriumoxibat bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Justification for exemption

Sodium oxybate is an endogenous constituent of mammalian brain thought to be synthesised from GABA in GABAergic neurons, acting in similar way to some neurotransmitters in the mammalian brain, and therefore is not expected to impact on the environment (Ref I).


Reference(s)

  1. European Medicines Agency.

    Xyrem assessment report, EMA/406550/2011, 17 March 2011.

    http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000593/WC500106940.pdf