Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

VELCADE®

Janssen

Pulver till injektionsvätska, lösning 3,5 mg
(vitt till gulvitt pulver)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX32
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Bortezomib

Miljörisk: Användning av bortezomib har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att bortezomib är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Bortezomib har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = A x 109 x (100-R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

0.057556941 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017))

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by

volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [5]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [5]

PEC (µg/L)

=

0.00000876057 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Algal growth inhibition test with the green alga (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201) [1]:

EγC50 72 h (yield) = 0.30 mg/L

NOECγ (yield) = 0.10 mg/L

ErC50 72 h (growth) = 0.46 mg/L

NOECr (growth) = 0.10 mg/L


2.1.2. Crustacean

Acute

Acute toxicity to water-flea (Daphnia magna) (OECD 202) [2]:

EC50 48 h = 0.45 mg/L (Immobility)

NOEC = 0.17 mg/L


Chronic

Not available


2.1.3. Fish

Acute

Acute toxicity to zebra fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [3]:

LC50 96 h (mortality) = 1.1 mg/L

NOEC < 0.46 mg/L


Chronic

Not available


2.1.4. Other ecotoxicity data

Activated sludge respiration inhibition test (OECD 209) [4]

EC50 3 h > 1000 mg/L

NOEC 3 h = 714 mg/L


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. ErC50 for the alga Scenedesmus subspicatus (0.46 mg/L) and EC50 for Daphnia magna (0.45 mg/L) have been used for this calculation since these two species are the most sensitive of the three tested species and for algae, growth is the most reliable endpoint.


PNEC = 0.45 mg/L/1000 = 0.45 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.00000876057/0.45 = 0.0000194679 i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1


Conclusion for environmental risk:

The calculated PEC/PNEC ratio is ≤ 0.1.

Use of Bortezomib has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

Not available.


Conclusion for degradation:

The potential for persistence of Bortezomib cannot be excluded, due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

4.1. Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient octanol/water was to determined to be log Kow = 2.8 using unknown internal method. According to ChemSpider ACD/Percepta the log Kow = 2.45. [6].


4.2 Bioconcentration

According to ChemSpider ACD/BCF (pH7.4) = 15.60. [6]


Since BCF < 500, Bortezomib has low potential for bioaccumulation.


Conclusion for bioaccumulation:

Bortezomib has low potential for bioaccumulation.


5. PBT-assessment


PBT-criteria

Results for Bortezomib

P

DT50 freshwater > 40 days or

DT50 sediment > 120 days

No data available

B

BCF > 2000

BCF = 15.60

T

Chronic NOEC < 0.01 mg/L or

CMR or endocrine disrupting

NOECalgae = 0.10 mg//L

NOECdaphnia = 0.17 mg/L

NOECfish = 0.45 mg/L

The PBT-criteria are not fulfilled. Therefore, Bortezomib is not considered a PBT-substance.


6. REFERENCES

  1. Peither A., Bortezomib: Toxicity to Scenedsmus subspicatus in a 72-Hour Algal Growth Inhibition Test, OECD 201; RCC Ltd. Study A39958; JnJ Study RMD740; June 30, 2006.

  2. Peither A., Bortezomib: Acute Toxicity to Daphnia Magna in a 48-Hour Immobilization Test, OECD 202; RCC Ltd. Study A39971; JnJ Study RMD741; June 30, 2006.

  3. Peither A., Bortezomib: Acute Toxicity to Zebra Fish (Brachydanio rerio) in a 96-Hour Static Test, OECD 203; RCC Ltd. Study A39993; JnJ Study RMD742; June 30, 2006.

  4. Grützner I., Bortezomib: Toxicity to Activated Sludge in a Respiration Inhibition Test, OECD 209; RCC Ltd. Study A40015; JnJ Study RMD743; March 28, 2006.

  5. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  6. Bortezomib, ChemSpider, ID # 343402, July 7, 2015, http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.343402.html?rid=8f028c39-d830-42ba-a890-e9384a9affab