FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ednyt

Medimpex France SA

Tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2004-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C09AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.