FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

GONAL-f®

Merck

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 IE/0,5 ml
(klar, färglös vätska)

Rekombinant humant follikelstimulerande hormon

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GA05
Läkemedel från Merck omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Follitropin alfa

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.