Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Reminyl®

Janssen

Depotkapsel, hård 8 mg
(Vita, ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar storlek 4 präglade "G8" innehållande vita eller benvita korn)

Läkemedel mot demens

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DA04
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Galantamin

Miljörisk: Användning av galantamin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Galantamin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att galantamin kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated using the following formula:


PEC (µg/L) = A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

37.23215939kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)) 

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [6]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [6]

PEC (µg/L)

=

0.005666995 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC):

2.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Green algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) [1]:

EbC50 72 h (biomass) > 100 mg/L

NOECb (biomass) = 10 mg/L

ErC50 72 h (growth) > 100 mg/L

NOECr (growth) = 32 mg/L


2.1.1. Crustacean

Acute

Acute Toxicity to water-flea (Daphnia magna) (OECD 202) [3]:

EC50 48 h (immobilization) = 0.44 mg/L


Chronic

Not available


2.1.1. Fish

Acute

Acute toxicity to zebra fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [2]:

LC50 96 h (Mortality) = 32 mg/L

NOEC (Mortality) = 10 mg/L


Chronic

Not available


2.1.1. Other ecotoxicity data

Activated sludge respiration inhibition test (OECD 209) [4]:

EC50 3 h > 1000 mg/L

NOEC = 286 mg/L


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/L) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. EC50 for Daphnia magna (0.44 mg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


PNEC = 0.44 mg/L/1000 = 0.44 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.005666995 µg/L / 0.44 µg/L = 0.012879535 i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1


Since PEC/PNEC ≤ 0.1, Galantamine Hydrobromide has been considered to result in insignificant environmental risk.


Conclusion for environmental risk:

Use of Galantamine Hydrobromide has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

Galantamine Hydrobromide is not readily biodegradable in a biodegradability test according to OECD No. 301 B: “Biodegradation test – CO2 evolution ” [5].


On the basis of the titration results can be concluded that Galantamine Hydrobromide is not readily biodegradable, since the pass level of 60% was not reached after an exposure period of 28 days. Consequently, the medicine is potentially persistent.


Conclusion for degradation:

Galantamine Hydrobromide is potentially persistent


4. BIOACCUMULATION

4.1 Partition coefficient octanol/water

No data available.


4.2 Bioconcentration

No data available.


Conclusion for bioaccumulation:

The potential for bioaccumulation of Galantamine Hydrobromide cannot be excluded, due to lack of data..


5. PBT-ASSESSMENT


PBT-criteria

Results for Galantamine Hydrobromide

P

DT50 freshwater > 40 days or

DT50 sediment > 120 days

-

B

BCF > 2000

-

T

Chronic NOEC < 0.01 mg/L or

CMR or endocrine disrupting

NOECalgae = 10 mg/L

NOECfish = 10 mg/L


The PBT-criteria are not fulfilled. Therefore, Galantamine Hydrobromide is not considered a PBT-substance.


6. REFERENCES

  1. Batscher R., Galantamine HBR (R0113675): Toxicity to Scenedesmus subpicatus in a 72-Hour Algal Growth Inhibition Test; RCC Study No. A35111; Janssen Study No. RMD706; February 6, 2006.

  2. Batscher R., Galantamine HBR (R0113675): Acute Toxicity to Zebra Fish (Brachydanio rerio) in a 96-Hour Static Test; RCC Study No. A35133; Janssen Study No. RMD707; February 6, 2006.

  3. Woensel M., Van Baelen S., Vos E., The Acute Toxicity of Galantamine HBr (R113675) In The Water-Flea Daphnia magna; Janssen Study No. ASKD1/0007. January 19, 1998.

  4. Büche C., Galantamine HBR (R0113675): Toxicity to Activated Sludge in a Respiration Inhibition Test; RCC Study No. A35155; Janssen Study No. RMD708; March 2, 2006.

  5. Van Baelen S., Vos E., Woensel M., The Biodegradability of Galantamine HBr (R113675) CO2 Evolution Test; Janssen Study No. BDAS/0074. November 25, 1997.

  6. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm