FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vioxx

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Tablett 12,5 mg
Avregistreringsdatum: 2004-11-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M01AH02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.