FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Cefotaxim Helm

Helm AG

Pulver till injektionsvätska, lösning
Avregistreringsdatum: 2006-09-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.