FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ciprofloxacin Arrow

Arrow Läkemedel AB

Filmdragerad tablett 750 mg
Avregistreringsdatum: 2014-10-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01MA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.