FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Etoposid Mayne

Hospira Nordic AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2008-10-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.