FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

SOMAVERT®

Pfizer

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 15 mg
(pulvret är vitt till svagt benvitt)

Pegvisomant är en analog till humant tillväxthormon, som genom genteknik förändrats till en antagonist till receptorn för tillväxthormon.

Aktiv substans:
ATC-kod: H01AX01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
30 styck Injektionsflaska och förfylld spruta 31060:29 Ja 142410
Följande förpackningar distribueras av Abacus Medicine A/S
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
30 styck Injektionsflaska och förfylld spruta 31058:33 Ja 431558