FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sandostatin

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Injektionsvätska, lösning 500 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 2006-08-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H01CB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.