FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lisinopril Alpharma

Alpharma AB

Tablett 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2006-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C09AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.