FASS logotyp
Kontakt

Miostat

Alcon Nordic

Injektionsvätska, lösning, för intraokulär användning 100 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös vätska)

Miotikum

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.