Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Opatanol

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX09
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Olopatadin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av olopatadin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att olopatadin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Olopatadin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.3914 kg * 100

PEC = 0.00005871 μg/L

Where:

A = 0.3914 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: 'Risk of environmental impact of olopatadine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.'

Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of olopatadine cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 0.342 (method unknown) (Alcon Technical Report No. 090:38560:1093)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow remains below the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow < 4.0), the following statement is used for olopatadine: ‘Olopatadine has low potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Following topical application of olopatadine hydrochloride to the eyes, the plasma elimination half-life of the drug is about 3 hours.

Olopatadine is not extensively metabolized. Following oral administration, unchanged olopatadine accounts for 77% of peak plasma total radioactivity, while metabolites (e.g., olopatadine N-oxide, N-desmethyl olopatadine) account for less than 6%. The plasma elimination half-life of olopatadine following oral administration is 8–12 hours.

Olopatadine is eliminated principally by renal excretion; about 60–70% of a systemically absorbed dose of olopatadine is excreted in the urine (86% as unchanged olopatadine), and about 17% is excreted in feces. (AHFS Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, olopatadine cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains significantly below the trigger level for a bioaccumulative substance.

References