Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Invanz®

MSD

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 g
(vitt till benvitt pulver)

Antibiotikum av karbapenemtyp

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DH03
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ertapenem

Miljörisk: Användning av ertapenem har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Ertapenem är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Ertapenem har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.0018 μg/L


Where:

A = 12 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref. I).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. III)

EC50 72 h (growth rate) > 51 mg/L

NOEC = 51 mg/L


Blue-Green Algae (Anabaena flos-aquae) (OECD 201) (Ref. IV)

EC50 72 h (growth rate) = 0.23 mg/L

NOEC = 0.13 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (U.S. EPA Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Fresh Water and Marine Organisms, 1993) (Ref. V)

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) > 500 mg/L

NOEC > 500 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. VI)

Chronic toxicity

NOEC 21 d (survival, growth, reproduction) = 82 mg/L

Non-toxic up to highest concentration tested


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (U.S. EPA Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Fresh Water and Marine Organisms, 1993) (Ref. V)

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) > 1000 mg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref.VII)

Chronic toxicity

NOEC 32 d (survival) = 2.5 mg/L


PNEC = 13 μg/L (130 μg/L / 10 based on the chronic NOEC for the blue-green algae with an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0018/13 = 1.4*10-4, i.e. PEC/PNEC ≤ .1 which justifies the phrase "Use of ertapenem has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready Biodegradation (OECD 301B) (Ref VIII)

4.7% to CO2 in 28 days

Not readily biodegradable


Abiotic degradation

Hydrolysis (US FDA 3.09) (Ref. V)

Half life = 15.3 days at pH 7, 25 ºC


Photolysis (US FDA 3.10) (Ref. IV)

In photolytic studies conducted in accordance with US FDA “Environmental Assessment Technical Assistance Handbook, Document 3.10”, ertapenem’s experimental half-life is 4.73 days in water at pH = 8.3 maintained at 21ºC and exposed to light for 16 hours per day. In aqueous media, the major degradate is formed by the hydrolysis of the beta-lactam ring.


Justification of chosen degradation phrase:

Ertapenem is slightly degradable in biological systems however does not meet the criteria for degradability. The phrase “Ertapenem is potentially persistent in the environment” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (Method Unknown) (Ref.V)

Measured Log Kow = - 2.22


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

 1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.ht

 3. EAG Laboratories, 2017. "Ertapenem: A 72-Hour Toxicity Test With the Freshwater Alga (Pseudokirchneriella Subcapitata)", Report 105p-122, Easton MD, 20 January 2017.

 4. EAG Laboratories, 2017. "Ertapenem: A 72-Hour Toxicity Test With the Cyanobacteria (Anabaena Flos-Aquae)", Report 105p-123, Easton MD, 17 February 2017.

 5. Merck, 2017. “Environmental Quality Criteria Monograph for Ertapenem Sodium”, 26 September 2017.

 6. EAG Laboratories, 2017. "Ertapenem: A Semi-Static Life-Cycle Toxicity Test With the Cladoceran (Daphnia Magna)", Report 105a-227, Easton MD, 23 February 2017.

 7. EAG Laboratories, 2017. "Ertapenem: A Fish Early Life Stage Toxicity Test With the Fathead Minnow (Pimephales promelas)", Report 105a-228a, Easton MD, April 2017.

 8. EAG Laboratories, 2016. "Ertapenem: Ready Biodegradability by the Carbon Dioxide Evolution Test Method", Report 105E-182, Easton MD, 6 Oct 2016.