FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vfend®

Pfizer

Filmdragerad tablett 50 mg
(vit till benvit, rund tablett, 7 mm, märkt Pfizer på ena sidan och VOR50 på den andra)

Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC03
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Vorikonazol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av vorikonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att vorikonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att vorikonazol kan bioackumuleras, då data saknas.