Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vfend®

Pfizer

Filmdragerad tablett 50 mg
(vit till benvit, rund tablett, 7 mm, märkt Pfizer på ena sidan och VOR50 på den andra)

Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC03
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Vorikonazol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av vorikonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att vorikonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att vorikonazol kan bioackumuleras, då data saknas.