FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Tegretol

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Tablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2006-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AF01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.