Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Travatan

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning 40 mikrog/ml
(Lösning, färglös till ljus gul)

Medel mot glaukom

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EE04
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Travoprost

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av travoprost kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Travoprost är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Travoprost har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.03596 kg * 100

PEC = 0.0000054 μg/L

Where:

A = 0.03596 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available


PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of travoprost cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/44447/00 corr2), use of Travoprost is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

3-4%, not readily biodegradable (OECD301B) (Study No. 511319)


Justification of chosen degradation phrase:

As travoprost does not fulfil the criteria for ready biodegradability, the following phrase is used: ‘Travoprost is potentially persistent.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 4.647 (OECD123) (TDOC-0018065)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow exceeds the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow > 4.0), the following statement is used for travoprost: ‘Travoprost has high potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Travoprost is hydrolyzed by esterases in the cornea to the biologically active form (travoprost free acid). Systemically, travoprost free acid is metabolized to inactive metabolites. Travoprost free acid is rapidly eliminated from plasma; plasma levels are below the limit of quantitation within one hour following ocular instillation. Less than 2% of the topical ocular dose is excreted in urine within 4 hours as travoprost free acid. (AHSF Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, travoprost can be considered a potential PBT substance as the criteria for persistence are fulfilled, the octanol-water partition coefficient exceeds the trigger level for a bioaccumulative substance and travoprost is labeled as a category 2 reprotoxic substance.


References