Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Almogran

Meda

Filmdragerad tablett 12,5 mg
(vita, runda, bikonvexa, märkta på ena sidan med A, 6 mm)

Medel mot migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC05
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Almotriptan

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av almotriptan kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att almotriptan är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Almotriptan har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,25 * 10-4 μg/L


Where:

A = 0,8351 kg (total amount API of almotriptan malate in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref.1).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of Almotriptan is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L.


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

A computed Log Pow of 1,6 (XLogP3) (Ref. 3) indicates that Almotriptan has low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Almotriptan has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

More than 75% of the administered dose is excreted via urine and the remainder via feces. Approximately 50% of excretion via urine and feces consists of unchanged Almotriptan. None of the metabolites are significantly pharmacologically active. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=123606

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Almotriptan, 2015-08-14