FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Alvedon® Dos

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2015-12-31 (Tillhandahålls ej) (vita, avlånga med skåra, märkta ALVE/DON, 7,7x16 mm)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.