FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Alvedon® Dos

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2015-12-31 (Tillhandahålls ej) (vita, avlånga med skåra, märkta ALVE/DON, 7,7x16 mm)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(vita, avlånga med skåra, märkta ALVE/DON, 7,7x16 mm)

Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2020-10-21)

7,7 x 16,0 mm med delskåra
Märkning 1: ALVEDON