Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Miniderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 %
(Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-13.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Miniderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Miniderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Miniderm kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Miniderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad. Miniderm ger dock inte upphov till fler oönskade hudreaktioner än dess krämbas.


Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Miniderm kräm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande krämbas med 24 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.

Miniderm kräm kan användas vid behandling av torr hud hos barn och vuxna.

Innehåll

1 g kräm innehåller glycerol 200 mg.

Hjälpämnen: Hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Kräm 20 % Vit kräm
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram burk, receptfri, 202:43, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
600 gram kombinationsförpackning, receptfri, 233:97, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av