FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Valtrex

(Parallellimporterat)
Cross Pharma AB

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2011-01-31 (Tillhandahålls ej)

Bortse från veckodagsmarkering på främmande språk.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: J05AB11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.