Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

TRACTOCILE

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Ferring

Injektionsvätska, lösning 6,75 mg/0,9 ml
(klar, färglös lösning utan partiklar)

Oxytocinantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: G02CX01
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Atosiban

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av atosiban kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att atosiban är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att atosiban kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC baseras på följande data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 1,5 x 10-6 x 0,6837(100–0)

PEC = 0,000102555 μg/L


Where:

A = 0,6837 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = X % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200

(ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10

(ECHA default) (Ref. I)


Ingen PEC/PNEC tillgänglig. PEC ligger under (0,01µg/L) .


References

I. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm