FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Inderal Retard

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Depotkapsel, hård 160 mg
Avregistreringsdatum: 2008-06-30 (Tillhandahålls ej)

Kapslarna är rosa. Kapslarna är märkta Sumial Retard. Blisterkartan är märkt både Sumial Retard och Inderal Retard.

ß-receptorblockerare

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.