FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Asacard

Flamel Technologies

Depotkapsel, hård 162,5 mg
Avregistreringsdatum: 2013-05-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.