Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Livial®

MSD

Tablett 2,5 mg
(Vita, runda, märkta MK 2 på ena sidan och ORGANON* på den andra)

Medel mot klimakteriebesvär och förebyggande av osteoporos

Aktiv substans:
ATC-kod: G03CX01
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Tibolon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av tibolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att tibolon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Tibolon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.00087 μg/L


Where:

A = 5.78 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

No data available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC could not be calculated due to lack of ecotoxicity data which justifies the phrase "Risk of environmental impact of tibolone cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."


Degradation

Degradability:

No degradability data are available.


Justification of chosen degradation phrase:

No degradability data are available. The phrase “The potential for persistence of tibolone cannot be excluded, due to lack of data” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 3.93 (KOWWIN v1.67 estimate) (Ref. II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, tibolone has low potential for bioaccumulation

References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. ChemSpider, accessed 3 October 2017.  http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.392038.html