FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rebetol

MSD

Kapsel, hård 200 mg
(Tillhandahålls ej) (vit, ogenomskinlig, märkt Rebetol 200 mg och SP-logo i blått tryck)

Virushämmande medel för systemiskt bruk, virushämmande medel mot HCV-infektioner

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AP01
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Ribavirin

Miljörisk: Användning av ribavirin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ribavirin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Ribavirin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.001 µg/L


Where:

A = 7 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref. I)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (Reference III):

NOEC 96 h (growth rate) = 6900 μg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) >117000 μg/L (OECD 202) (Ref. IV)


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity

EC50 96 h (mortality) >119000 μg/L (OECD 203) (Ref. V)


PNEC = 6.9 μg/L (6900 μg/L/ 1000 based on the most sensitive NOECfor the algae and an assessment factor (AF) of 1000)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.001/6.9= 0.0002, i.e. PEC/PNEC < 0.1 which justifies the phrase “Use of ribavirin has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation


No degradation studies on ribavirin have been conducted. The potential for persistence of ribavirin cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient: (OECD 117) (Ref. VI):

Log Kow = 0.971


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.


  2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

  3. Wildlife International, 2003. Ribavirin (SCH 18908): A 96-Hour Toxicity Test with the Freshwater Algae (Selenastrum capricornutum).


  4. Wildlife International, 2003. Ribavirin (SCH 18908): A 48-Hour Static Acute Toxicity Test with the Cladoceran (Daphnia magna).


  5. Wildlife International, 2003. Ribavirin (SCH 18908): A 96-Hour Static Acute Toxicity Test with the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss).


  6. Wildlife International, 2003. "Determination of n-Octanol/Water Partition Coefficient of Ribavirin (SCH 18908).