Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pantoloc

Takeda Pharma

Enterotablett 20 mg
(Gul, oval, bikonvex filmdragerad tablett märkt med "P20" i brunt bläck på ena sidan)

Syrahämmande medel - protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Pantoloc (Enterotablett 20 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Utbytbara läkemedel: Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Aurobindo, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Pantoprazole Teva [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-09-06
Prognos för slutdatum: 2020-12-04
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Pantoprazol

Miljörisk: Användning av pantoprazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Pantoprazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Pantoprazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 67,29 x 10-3 µg/L


Where:

A = 448,62 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies:

Algae (Scenedesmus subspicatus):

EC50 72 h (biomass) = >47 mg/L (guideline OECD 201) (Ref.2)

EC50 72 h (growth rate) = 26 mg/L (guideline OECD 201) (Ref.2)


Crustacean - Fresh water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity:

EC50 48 h= 47 mg/L (guideline OECD 202) (Ref.2)


Fish – Zebra fish (Brachydanio rerio):

Acute toxicity:

EC50 96 h = 34 mg/L (guideline OECD 203) (Ref.2)


PNEC = 26 µg/L (justification of chosen assessment factor)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000 where 1000 is the assessment factor used. EC50 for Scenedesmus subspicatus has been used as for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 67,29 x 10-3 µg/L / 26 µg/L = 25,88 x 10–4

PEC/PNEC < 0,1 which justifies the phrase ”Användning av läkemedlet har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.”


Degradation

Test results from "closed bottle test" (guideline 301 D) shows that the biological degradation is 5,5% in 28 days. (Ref. 2)


Pantoprazole is potentially persistent.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow (pH 7.4) = 2.05 (method unknown) (Ref.2)

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Rapport: Statement on environmental questions, version 2 daterad 27 juni 2003, Nycomed AB.