Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Karbasal

Trimb Healthcare

Kräm
(Vit eller gulvit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen appliceras minst två gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

För användning på huden.

Varningar och försiktighet

Inga.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Kan användas under amning.

Trafik

Karbasal har inga kända effekter förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Övergående lokal irritation såsom sveda och värmekänsla förekommer hos cirka 20 % av patienterna, vanligtvis i början av behandlingen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända risker.

Farmakodynamik

Karbasal kräm innehåller 4 % karbamid och 4 % natriumklorid. Lika delar karbamid och natriumklorid har visat sig ge en ökning av den vattenbindande förmågan i huden och medverkar till en normalisering av torr hud. Karbamid har förutom vattenbindande förmåga även keratolytiska och antipruritiska egenskaper.


Karbamid och natriumklorid tillhör en grupp av naturligt mjukgörande ämnen i normal hud.

Innehåll

1 gram kräm innehåller: Urea (karbamid) 40 mg, Natriumklorid 40 mg

Hjälpämnen; Flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid till pH 4,7, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner ett flertal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.

Vid byte till refillburk sker hantering enligt nedan;

  • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

  • Förseglingen rivs bort runt locket på refillburken samt även på den tömda burken med pump, om den inte bytts tidigare.

  • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar!

  • Lyft upp ytterlocket med pump från den tömda burken. Innerlocket ska inte användas. Undvik beröring av insidan på refillburken och pumplocket samt stigrör på pumpen.

  • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

  • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

  • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.

Tomt emballage sorteras i lämplig fraktion, enligt kommunens gällande regler.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit kräm

Förpackningsinformation

Kräm Vit eller gulvit kräm
400 gram burk, receptfri, 158:81, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram behållare med dospump, receptfri, 176:23, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 gram tub, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
400 gram refillburk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av