Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Emadine

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml
(Lösning, färglös till blekgul)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX06
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Emedastin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av emedastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att emedastin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Emedastin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.1651 kg * 100

PEC = 0.000025 μg/L

Where:

A = 0.1651 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of emedastine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of emedastine cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 2.03 (method unknown) (Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2017)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow remains below the trigger level for a bioaccumlative substance of 4.0, the following statement is used for emedastine: ‘Emedastine has low potential for bioaccumulation.’

Excretion (metabolism)

Following oral administration of emedastine, the drug is metabolized in the liver principally to 5- and 6-hydroxyemedastine, metabolites that appear to undergo further oxidation to form 5′-oxo analogs.112 Emedastine N-oxide also is formed as a minor metabolite.

In adults, about 44% of an oral dose is recovered in the urine within 24 hours.1 About 3.6% of an orally administered dose is excreted in urine as parent drug; 5- and 6-hydroxyemedastine and their conjugates also are recovered in urine. (AHFS Drug Information, 2017)


References

- ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

-Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. Pharmaceutical Press 2017. MedicinesComplete. Royal Pharmaceutical Press.

-AHFS Drug Information, 2017. Pharmaceutical Press 2017.