Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clozapine Actavis

Teva

Tablett 25 mg
(Gul, rund tablett, 6 mm i diameter, med delskåra på båda sidor och präglad med ”CPN 25” på ena sidan.)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AH02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Klozapin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av klozapin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att klozapin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Klozapin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Log Pow = 3,23

Eftersom log Pow <4 bedöms risken för bioacckumulering vara låg.

https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/name/clozapin